บอร์ดบีโอไออนุมัติส่งเสริมลงทุน 28,000 ล้าน (15/09/2560)

15 กันยายน 2560
บอร์ดบีโอไออนุมัติส่งเสริมลงทุน 28,000 ล้าน
       บอร์ดบีโอไอให้ส่งเสริมการลงทุน 3 กิจการใหญ่ รวมมูลค่าเงินลงทุนกว่า 28,000 ล้านบาท ค่ายรถยนต์ "ซูบารุ" ขยายการลงทุนในไทย 5 พันล้านบาท นิคมอุตสาหกรรมใหม่ในชลบุรี ลงทุนรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 15sept2017_119_83693.pdf