ข่าวกิจกรรมและสัมมนา

กิจกรรมสัมมนา workshop เชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2/2563 เรื่อง "ระเบียบและเงื่อนไขในการใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ" 15 มกราคม 2563

กิจกรรมสัมมนา workshop เชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2/2563 เรื่อง "ระเบียบและเงื่อนไขในการใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ"

ต้อนรับและให้คำปรึกษา นักลงทุนในพื้นที่ 19 พฤศจิกายน 2562

ต้อนรับและให้คำปรึกษา นักลงทุนในพื้นที่

กิจกรรมสัมมนา workshop เชิงปฏิบัติการเรื่อง "วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร" (Electronic Machine Tracking : eMT online) 14 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมสัมมนา workshop เชิงปฏิบัติการเรื่อง "วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร" (Electronic Machine Tracking : eMT online)

กิจกรรม “ไขปัญหาระบบงานสิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ” 27 กันยายน 2562

กิจกรรม “ไขปัญหาระบบงานสิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ”

ประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการการให้สินเชื่อ Soft Loan ครั้งที่ 2 12 กันยายน 2562

ประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการการให้สินเชื่อ Soft Loan ครั้งที่ 2

สัมมนาหัวข้อ "การขับเคลื่อนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) 05 กันยายน 2562

สัมมนาหัวข้อ "การขับเคลื่อนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS)

หน้า 3 / 9