ข่าวกิจกรรมและสัมมนา

สัมมนาเรื่อง "มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง" 13 กุมภาพันธ์ 2563

สัมมนาเรื่อง "มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง"

กิจกรรมสัมมนา workshop เชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2/2563 เรื่อง "ระเบียบและเงื่อนไขในการใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ" 15 มกราคม 2563

กิจกรรมสัมมนา workshop เชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2/2563 เรื่อง "ระเบียบและเงื่อนไขในการใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ"

ต้อนรับและให้คำปรึกษา นักลงทุนในพื้นที่ 19 พฤศจิกายน 2562

ต้อนรับและให้คำปรึกษา นักลงทุนในพื้นที่

กิจกรรมสัมมนา workshop เชิงปฏิบัติการเรื่อง "วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร" (Electronic Machine Tracking : eMT online) 14 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมสัมมนา workshop เชิงปฏิบัติการเรื่อง "วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร" (Electronic Machine Tracking : eMT online)

กิจกรรม “ไขปัญหาระบบงานสิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ” 27 กันยายน 2562

กิจกรรม “ไขปัญหาระบบงานสิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ”

ประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการการให้สินเชื่อ Soft Loan ครั้งที่ 2 12 กันยายน 2562

ประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการการให้สินเชื่อ Soft Loan ครั้งที่ 2

หน้า 4 / 10