ข่าวภาวะการลงทุน

สรุปภาวะการลงทุน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 2562

สรุปภาวะการลงทุน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 2561

สรุปภาวะการลงทุนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ปี 2560

สรุปภาวะการลงทุนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ปี 2559

สรุปภาวะการลงทุนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ปี 2558