ข่าวกิจกรรมและสัมมนา

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์" รุ่นที่ 2 12 มิถุนายน 2567

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์" รุ่นที่ 2

ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 วิทยากรบรรยาย โครงการยกระดับผู้ประกอบอุตสาหกรรมสู่เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กนอ. ปี 2567 (I-EA-T Sustainable Business 2024) 07 มิถุนายน 2567

วิทยากรให้บรรยาย โครงการยกระดับผู้ประกอบอุตสาหกรรมสู่เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ กนอ. ปี 2567 (I-EA-T Sustainable Business 2024)

สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “ระบบงานบัตรส่งเสริม (Promotion Certificate System)” 23 พฤษภาคม 2567

สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “ระบบงานบัตรส่งเสริม (Promotion Certificate System)”

สัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง "การใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นและการขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน" 03 เมษายน 2567

สัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง "การใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นและการขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน"

ผทภ.5 ได้รับเชิญให้บรรยายเรื่อง “สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการภายในอุทยานวิทยาศาสตร์” ในกิจกรรม Afternoon Tea Talk 29 มีนาคม 2567

ผทภ.5 ได้รับเชิญให้บรรยายเรื่อง “สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการภายในอุทยานวิทยาศาสตร์” ในกิจกรรม Afternoon Tea Talk

ศทภ.5 ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้ 19 กุมภาพันธ์ 2567

ศทภ.5 ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้

หน้า 1 / 14