ข่าวกิจกรรมและสัมมนา

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “เชื่อมโยงเศรษฐกิจ สร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุน เจรจาจับคู่ธุรกิจ บนเส้นทางเศรษฐกิจ R3A (สปป.ลาว – สาธารณรัฐประชาชนจีน) 27 พฤษภาคม 2566

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “เชื่อมโยงเศรษฐกิจ สร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุน เจรจาจับคู่ธุรกิจ บนเส้นทางเศรษฐกิจ R3A (สปป.ลาว – สาธารณรัฐประชาชนจีน)

โครงการอบรม workshop เรื่อง “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” 25 พฤษภาคม 2566

โครงการอบรม workshop เรื่อง “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน”

บีโอไอสงขลาเข้าร่วมและออกบูธในงาน “เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SME ปี 2566” สัญจร 18 จังหวัด 26 เมษายน 2566

บีโอไอสงขลาเข้าร่วมและออกบูธในงาน “เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SME ปี 2566” สัญจร 18 จังหวัด

อบรม workshop เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ข้อควรระวัง!! การขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร แก้ไขบัญชีรายการเครื่องจักร ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ eMT Online 20 เมษายน 2566

อบรม workshop เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ข้อควรระวัง!! การขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร แก้ไขบัญชีรายการเครื่องจักร ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ eMT Online

BOI ผนึกกำลัง สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ เร่งรัดการลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ 03 มีนาคม 2566

BOI ผนึกกำลัง สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ เร่งรัดการลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจใหม่

สัมมนาออนไลน์เรื่อง “การใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” 20 มกราคม 2566

สัมมนาออนไลน์เรื่อง “การใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน”

หน้า 1 / 11