ข่าวกิจกรรมและสัมมนา

workshop เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ข้อพึงระวัง !! การขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร แก้ไขบัญชีรายการเครื่องจักร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ eMT Online” 20 มีนาคม 2566

workshop เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ข้อพึงระวัง !! การขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร แก้ไขบัญชีรายการเครื่องจักร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ eMT Online”

BOI ผนึกกำลัง สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ เร่งรัดการลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ 03 มีนาคม 2566

BOI ผนึกกำลัง สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ เร่งรัดการลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจใหม่

สัมมนาออนไลน์เรื่อง “การใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” 20 มกราคม 2566

สัมมนาออนไลน์เรื่อง “การใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน”

สัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 1/2566 เรื่อง “ข้อควรรู้หลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน” 15 ธันวาคม 2565

สัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 1/2566 เรื่อง “ข้อควรรู้หลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน”

สัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 5/2565 เรื่อง “BOI กับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ มาตรการกระตุ้นการลงทุน และมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก” 17 สิงหาคม 2565

สัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 5/2565 เรื่อง “BOI กับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ มาตรการกระตุ้นการลงทุน และมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก”

สัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 4/2565 เรื่อง “การขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” 02 มิถุนายน 2565

สัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 4/2565 เรื่อง “การขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน”

หน้า 1 / 11