สัมมนา “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ”

23 พฤษภาคม 2562
              เช้าวันที่ 23 พ.ค. 2562 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอสงขลา) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ” ได้รับเกียรติจากวิทยากรนายพลกฤษณ์ ทวีสุนทร นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร” และ นายภาคภูมิ บูรณบุณย์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น” ณ โรงแรมลี การ์เดนท์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 120 คน