กิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศ “โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายแก่ SMEs ไทย” เส้นทาง สงขลา - ขอนแก่น - ชัยภูมิ

09 สิงหาคม 2562
                  ระหว่างวันที่ 6 - 9  สิงหาคม  2562 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอสงขลา) จัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศ “โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายแก่ SMEs ไทย” เส้นทาง สงขลา - ขอนแก่น - ชัยภูมิ นำคณะผู้ประกอบการ เข้าเยี่ยมชมบริษัท ออโต้ โมชั่นเวิร์ค จำกัด, กิจการในอุทยานมิตรผลภูเขียว ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทมิตรผล, บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท แอดวานซ์ พริ้นติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด และ เยี่ยมชมดูงานพร้อมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) “ความเชื่อมโยงระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์ มข.กับ Smart city” การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการแสวงหาโอกาสในการลงทุน/ตลาด ตลอดจนเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการลงทุน ที่เกี่ยวข้องระหว่างภูมิภาค นำไปสู่การเชื่อมโยงการค้าการลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ต่อไป

สรุปผลการจัดกิจกรรม : SUMMARY.pdf