กิจกรรม “ไขปัญหาระบบงานสิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ”

27 กันยายน 2562
            เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2562 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอสงขลา) ร่วมให้การต้อนรับคณะสมาคมสโมสรนักลงทุนและกล่าวเปิดงานกิจกรรม “ไขปัญหาระบบงานสิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบให้กับผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง