ต้อนรับและให้คำปรึกษา นักลงทุนในพื้นที่

19 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอ สงขลา) ร่วมต้อนรับและให้คำปรึกษา นักลงทุนในพื้นที่ ในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ในสายการผลิตเดิม ซึ่งบริษัทจะยื่นขอ BOI ตามมาตราการดังกล่าวภายในปี 2562