สัมมนาเรื่อง "มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง"

13 กุมภาพันธ์ 2563
              วันที่ 13 ก.พ. 2563 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอสงขลา) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเรื่อง "มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง" ได้รับเกียรติจากวิทยากรนางสาวธิดาพันธ์ ซื่อสัตยาวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ เป็นผู้บรรยาย และในช่วงบ่ายได้เปิดคลินิกปรึกษาด้านการลงทุนเพื่อให้ข้อมูลและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมลี การ์เดนท์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา