สนับสนุนถุงมือ สู้ภัย COVID-19

01 พฤษภาคม 2563
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยนายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 ร่วมกับบริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ผลิตถุงมือยาง ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 สนับสนุนถุงมือยางสำหรับใช้ทั่วไป ให้นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รับมอบถุงมือยาง จำนวน 30,000 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยงานราชการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19