ต้อนรับคณะนักลงทุน

08 พฤษภาคม 2563
8 พ.ค. 63 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอ สงขลา) ร่วมต้อนรับและให้คำปรึกษา คณะนักลงทุนที่ร่วมงานวิจัยกับทางอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในเรื่องของชุดตรวจโควิค19 เข้าร่วมหารือยื่นขอรับการส่งเสริมจากบีโอไอ ในกิจการพัฒนาไบโอเทคโนโลยี เพื่อนำไปผลิตต่อเป็นชุดตรวจโควิค19 ในระดับอุตสาหกรรมต่อไป