รับคณะนักธุรกิจ TOISC 18 ศึกษาลู่ทางการค้าการลงทุนที่จังหวัดสงขลา

13 พฤศจิกายน 2563
12-14 พ.ย.63 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 รับคณะนักธุรกิจ TOISC 18 ศึกษาลู่ทางการค้าการลงทุนที่จังหวัดสงขลา พบปะพูดคุยกับสภาอุตสาหกรรมสงขลา สภาหอการค้าสงขลา สมาคมโลจิสติก และเอกชนในพื้นที่สงขลา ศึกษาดูงานท่าเรือน้ำลึกสงขลา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริษัท ห้องปฏิบัติการ กลาง (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมฉลุง และนิคมอุตสาหกรรมสงขลาในเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา