สัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง “แนวทางการใช้สิทธิประโยชน์นำเข้าช่างฝีมือ/ผู้ชำนาญการต่างชาติ มาตรา 24, มาตรา 25 และ มาตรา 26”

19 พฤษภาคม 2564
วันที่ 19 พ.ค. 2564 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอสงขลา) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง “แนวทางการใช้สิทธิประโยชน์นำเข้าช่างฝีมือ/ผู้ชำนาญการต่างชาติ มาตรา 24, มาตรา 25 และ มาตรา 26” ได้รับเกียรติจากวิทยากรนายอรรจน์  อิ่มศูนย์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ กลุ่มพิจารณาอนุญาตผู้ชำนาญการต่างประเทศ เป็นผู้บรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการใช้สิทธิประโยชน์นำเข้าช่างฝีมือ/ผู้ชำนาญการต่างชาติ มาตรา 24, มาตรา 25 และ มาตรา 26 และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานและผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง มีบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมและให้ความสนใจลงทะเบียนออนไลน์ 70 คน

คำถาม-คำตอบ งานสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง “แนวทางการใช้สิทธิประโยชน์นำเข้าช่างฝีมือ/ผู้ชำนาญการต่างชาติ มาตรา 24, มาตรา 25 และ มาตรา 26”   Click