สัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง “Policy Update นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนในครึ่งปีแรก 2564”

09 กรกฎาคม 2564
วันที่ 7 ก.ค. 2564 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอสงขลา) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง “Policy Update นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนในครึ่งปีแรก 2564” ได้รับเกียรติจากวิทยากรนายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุน 1 เป็นผู้บรรยายและเรื่อง “การให้บริการของกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย” บรรยายโดย นางสาวปิยะธิดา ประสิทธิเม นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับปฏิบัติการ วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและเพิ่มศักยภาพแก่การลงทุนของแต่ละพื้นที่ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักลงทุนได้เห็นถึงโอกาสการลงทุนในภูมิภาค มีบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมและให้ความสนใจลงทะเบียนออนไลน์ 121 คน

คำถาม-คำตอบ งานสัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง “Policy Update นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนในครึ่งปีแรก 2564”  Click