เอกสารสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 5/2564 เรื่อง “มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง”

06 กันยายน 2564
        เอกสารสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 5/2564 เรื่อง “มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง” วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. 
        ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถ DOWNLOAD เอกสารดังกล่าวได้ตามไฟล์แนบ(DOWNLOAD)หรือ QR CODE 
 DOWNLOAD