บีโอไอสงขลาเข้าร่วมและออกบูธในงาน “เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SME ปี 2566” สัญจร 18 จังหวัด

26 เมษายน 2566
            นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอ สงขลา) พร้อมกับเจ้าหน้าที่ได้ร่วมออกบูธและให้คำปรึกษาสิทธิประโยชน์จากบีโอไอเพื่อ SMEs ในงาน “เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SME ปี 2566” สัญจร 18 จังหวัด ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) พร้อมผลักดันยกระดับ SMEs ไทยสู่ความยั่งยืน
            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำบริการสำหรับการส่งเสริมสิทธิประโยชน์จากบีโอไอเพื่อ SMEs และพัฒนาธุรกิจทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการเงินให้กับ SMEs ทั่วไป ทราบข้อมูลเข้าถึงบริการและนโยบายต่างๆ ของสำนักงานได้มากยิ่งขึ้น ณ โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา