เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566” (สัญจร) จังหวัดปัตตานี

14 กรกฎาคม 2566
บีโอไอสงขลาเข้าร่วมและออกบูธในงาน “เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566” (สัญจร) จังหวัดปัตตานี
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอ สงขลา) พร้อมกับเจ้าหน้าที่ได้ร่วมออกบูธและให้คำปรึกษาสิทธิประโยชน์จากบีโอไอเพื่อ SMEs ในงาน “เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566” (สัญจร) ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) พร้อมผลักดันยกระดับ SMEs ไทยสู่ความยั่งยืน กล่าวเปิดงานโดย นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำบริการสำหรับการส่งเสริมสิทธิประโยชน์จากบีโอไอเพื่อ SMEs และพัฒนาธุรกิจทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการเงินให้กับ SMEs ทั่วไป ทราบข้อมูลเข้าถึงบริการและนโยบายต่างๆ ของสำนักงานได้มากยิ่งขึ้น ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี จังหวัดปัตตานี