ศทภ.5 ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้

19 กุมภาพันธ์ 2567
    เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ศทภ.5 ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้ (จ.สงขลา)
    โดย ผศ.คำรณ  พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ กล่าวต้อนรับและแนะนำอุทยานในภาพรวม