ผทภ.5 ได้รับเชิญให้บรรยายเรื่อง “สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการภายในอุทยานวิทยาศาสตร์” ในกิจกรรม Afternoon Tea Talk

29 มีนาคม 2567
         29 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวปิยะวรรณ ขยันมาก ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอ สงขลา) ได้รับเชิญให้บรรยายเรื่อง “สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการภายในอุทยานวิทยาศาสตร์” ในกิจกรรม Afternoon Tea Talk ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้ (จ.สงขลา)
         ในงานมีบริษัทในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม 11 บริษัท และมีบริษัทให้ความสนใจขอคำแนะนำในการขอรับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย