สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “ระบบงานบัตรส่งเสริม (Promotion Certificate System)”

23 พฤษภาคม 2567
      เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2567 นางสาวปิยะวรรณ ขยันมาก ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอสงขลา) เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “ระบบงานบัตรส่งเสริม (Promotion Certificate System)” ผ่านโปรแกรม Zoom ได้รับเกียรติจากวิทยากร นางสาวมัทนี จันทร์ศิริพร นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ
      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจแก่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในสิทธิและประโยชน์ ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ในระบบงานบัตรส่งเสริม (Promotion Certificate System)
      มีบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมและให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ จำนวน 162 คนเอกสารสัมมนา : https://drive.google.com/file/d/17cQAzL-d0bHUo8yu8Cq7QrBRfx5DsIcU/view?usp=sharing