ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 เข้าร่วมประชุมหารือ ในหัวข้อ “แนวโน้มธุรกิจในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา”

10 มิถุนายน 2567
       เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 67 นางสาวปิยะวรรณ ขยันมาก ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอ สงขลา) ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมหารือ ในหัวข้อ “แนวโน้มธุรกิจในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลา” (พูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูล) ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จ.สงขลา