"สิทธิประโยชน์ BOI ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง"

23 มกราคม 2561
                     วันที่ 28 ก.พ. 2561 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอสงขลา) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “สิทธิประโยชน์ BOI ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง” ได้รับเกียรติจากวิทยากรนายอรรจน์ อิ่มศูนย์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ เป็นผู้บรรยาย และได้จัดเสวนาในหัวข้อ “นักลงทุนจะได้อะไรกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง” โดยมีผู้ร่วมเสวนาจาก 3 หน่วยงาน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.), ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SMEs Bank)และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  

ประกาศ กกท.ที่ 4/2561 การขยายเวลาและแก้ไขประกาศประเภทกิจการตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  4_2561_5a792e4d47869.pdf