บีโอไอ... ยกระดับเกษตรสมัยใหม่

06 มิถุนายน 2561
              สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จัดทำ “วารสารส่งเสริมการลงทุน”  ใหม่ รูปแบบ “อิเล็กทรอนิกส์”  ชื่อ BOI e-Journal” ฉบับที่ 4 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2561)
ธีม  “บีโอไอ... ยกระดับเกษตรสมัยใหม่”

ภายในเล่มท่านจะได้อ่าน
@ มาตรการบีโอไอเพื่อ “เกษตร 4.0”
@ ซีพีเอฟ หนุนเกษตรสมัยใหม่   โครงการพี่ช่วยน้อง
@ บทสรุป  SUBCON  Thailand 2018 งานแสดงอุตสาหกรรมและจับคู่ธุรกิจ
@ เกษตรอินทรีย์ หนองบัวลำภู

รายละเอียด http://www.boi.go.th/newboi/upload/ejournal/2018/04/index.html#p=1