กิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศ เส้นทาง กรุงเทพฯ- บุรีรัมย์ – สุรินทร์ – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 3 – 6 กรกฏาคม 2561

09 กรกฎาคม 2561
             ระหว่างวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอสงขลา) จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายและชักจูงการลงทุน นำคณะโดยนายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ SMEs เข้าเยี่ยมชมการบริหารการจัดการสนามธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียม, สนามบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต, บริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด, บริษัท อุบลไบโอ เอทานอล จำกัด และ สำรวจศักยภาพการค้าการลงทุน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ เปิดวิสัยทัศน์ แสวงหาโอกาสในการลงทุน/ตลาด แลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำมาปรับใช้ในกิจการที่ดำเนินการอยู่ให้ดียิ่งขึ้นไป