กิจกรรมโครงการ "ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนและพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)" เส้นทาง สงขลา - สมุทรปราการ – ฉะเชิงเทรา – ชลบุรี ระหว่างวันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2561

03 กันยายน 2561
             ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2561 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (บีโอไอสงขลา) จัดกิจกรรม "ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนและพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC)" นำคณะผู้ประกอบการ เข้าเยี่ยมชมบริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด, บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP), บริษัท ซีโบ จำกัด, Eastern Economic Corridor (EEC), ท่าเรือแหลมฉบัง, บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด และ บริษัท เอ วิ เอ แซทคอม จำกัด เพื่อให้ผู้ประกอบการแสวงหาโอกาสในการลงทุน/ตลาด ตลอดจนเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการลงทุน ที่เกี่ยวข้องระหว่างภูมิภาค นำไปสู่การเชื่อมโยงการค้าการลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ต่อไป