ต้อนรับคณะนักลงทุนจากประเทศมาเลเซีย

18 ตุลาคม 2561
    เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 และ น.ส.วรรณวรางค์ ชินสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ ให้การต้อนรับคณะนักลงทุนจากประเทศมาเลเซีย นำโดย Mr.Timothy Chong Meow Fong ผู้บริหารบริษัท TAN CHONG GROUP พร้อมคณะนักธุรกิจ จำนวน 7 ท่าน ในโอกาสมาเยือนประเทศไทย เพื่อสำรวจลู่ทางการลงทุน ทั้งนี้มีคุณชัยพจน์ เรืองวรุณวัฒนา นายกสมาคมน้ำยางข้นไทย มาร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับ สถานการณ์เกี่ยวกับยางพาราในภาคใต้