ข่าวกิจกรรมและสัมมนา

มหกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษาระหว่างประเทศ คาบสมุทรมลายูภาคใต้ อนุภูมิภาคไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์ 01 ธันวาคม 2566

มหกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษาระหว่างประเทศ คาบสมุทรมลายูภาคใต้ อนุภูมิภาคไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์

สัมมนาออนไลน์เรื่อง “เทคนิคการขอเปิดดำเนินการตามมาตรการพิเศษต่าง ๆ” 30 พฤศจิกายน 2566

สัมมนาออนไลน์เรื่อง “เทคนิคการขอเปิดดำเนินการตามมาตรการพิเศษต่าง ๆ” ผ่านโปรแกรม Zoom

กิจกรรม “ผนึกกำลังความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน พี่ช่วยน้อง ร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง บริษัทได้….ชุมชนได้ ณ จังหวัดภูเก็ต“ 29 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรม “ผนึกกำลังความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน พี่ช่วยน้อง ร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง บริษัทได้….ชุมชนได้ ณ จังหวัดภูเก็ต“

สัมมนา เรื่อง “ได้รับบัตรส่งเสริมแล้ว ควรเริ่มต้นอย่างไร” 30 สิงหาคม 2566

สัมมนา เรื่อง “ได้รับบัตรส่งเสริมแล้ว ควรเริ่มต้นอย่างไร”

สัมมนา workshop เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” 26 กรกฎาคม 2566

สัมมนา workshop เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน”

เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566” (สัญจร) จังหวัดปัตตานี 14 กรกฎาคม 2566

เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566” (สัญจร) จังหวัดปัตตานี

หน้า 1 / 12