ข่าวกิจกรรมและสัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ (ZOOM Webinar) หัวข้อ "การใช้งานและวิธีปฏิบัติ RMTS Online" 17 มิถุนายน 2564

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ (ZOOM Webinar) หัวข้อ "การใช้งานและวิธีปฏิบัติ RMTS Online"

สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Thailand Investment Incentive for Digital Industry & Startup Networking Webinar” 16 มิถุนายน 2564

สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Thailand Investment Incentive for Digital Industry & Startup Networking Webinar”

สัมมนาออนไลน์เรื่อง “Policy Update นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนในครึ่งปีแรก 2564 15 มิถุนายน 2564

สัมมนาออนไลน์เรื่อง “Policy Update นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนในครึ่งปีแรก 2564

เอกสารสัมมนาออนไลน์เรื่อง “Policy Update นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนในครึ่งปีแรก 2564” 11 มิถุนายน 2564

เอกสารสัมมนาออนไลน์เรื่อง “Policy Update นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนในครึ่งปีแรก 2564”

สัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง “แนวทางการใช้สิทธิประโยชน์นำเข้าช่างฝีมือ/ผู้ชำนาญการต่างชาติ มาตรา 24, มาตรา 25 และ มาตรา 26” 19 พฤษภาคม 2564

สัมมนาออนไลน์ ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง “แนวทางการใช้สิทธิประโยชน์นำเข้าช่างฝีมือ/ผู้ชำนาญการต่างชาติ มาตรา 24, มาตรา 25 และ มาตรา 26”

อบรม workshop เชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง "วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบครบวงจร" (Electronic Machine Tracking : eMT online) รุ่นที่ 2 24 มีนาคม 2564

อบรม workshop เชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง "วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบครบวงจร" (Electronic Machine Tracking : eMT online) รุ่นที่ 2

หน้า 1 / 10