เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ"

17 เมษายน 2562
เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ"
       ด้วยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง "วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ" ในวัน พฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่นฮอลล์ บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
       สำหรับเอกสารประกอบการสัมมนา ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะต้องจัดเตรียมมาเองโดยสามารถ download ตามไฟล์แนบ (เครื่องจักรและวัตถุดิบ) หรือ QR Code


เอกสารสัมมนา (เครื่องจักร)    machine.pdf  
 

เอกสารสัมมนา (วัตถุดิบ)  raw material.pdf