วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ

19 พฤศจิกายน 2558
          ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ”
 

          ด้วยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ”  ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน  2558 ณ ห้องแกรนด์บอลล์รูม บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรส่วนกลางของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ตามละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)
          

          รายละเอียด   หนังสือเชิญสัมมนา.pdf