ลงทะเบียน

แบบตอบรับการสัมมนา
“วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ”
19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08:30
ณ ห้องแกรนด์บอลล์รูม บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
** กรุณาใช้ Email ที่ใช้จริงในการสมัครเพราะทาง BOI จะตอบกลับตามอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้