ข่าวทั่วไป

การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (SEC) 20 พฤศจิกายน 2561

การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (SEC)

บีโอไอ... ยกระดับเกษตรสมัยใหม่ 06 มิถุนายน 2561

บีโอไอ... ยกระดับเกษตรสมัยใหม่

บีโอไอดึงญี่ปุ่นร่วมสร้างโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจของเอสเอ็มอีสองฝ่าย พร้อมจับคู่ธุรกิจในกลุ่มเกษตร อาหาร เครื่องมือแพทย์ 22 พฤศจิกายน 2560

บีโอไอดึงญี่ปุ่นร่วมสร้างโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจของเอสเอ็มอีสองฝ่าย พร้อมจับคู่ธุรกิจในกลุ่มเกษตร อาหาร เครื่องมือแพทย์

New BOI Chief highlights technology usage and transfer, human resource development as major tasks to support Thailand 4.0 07 พฤศจิกายน 2560

New BOI Chief highlights technology usage and transfer, human resource development as major tasks to support Thailand 4.0

บีโอไอเดินหน้าช่วยผู้ผลิตชิ้นส่วนไทย เชื่อมโยงอุตสาหกรรมเรือ (01/11/2560) 07 พฤศจิกายน 2560

บีโอไอเดินหน้าช่วยผู้ผลิตชิ้นส่วนไทย เชื่อมโยงอุตสาหกรรมเรือ (01/11/2560)

Thailand moves up 20 ranks to 26th on World Bank’s Ease of Doing Business 2018 07 พฤศจิกายน 2560

Thailand moves up 20 ranks to 26th on World Bank’s Ease of Doing Business 2018