ข่าวกิจกรรมและสัมมนา

กิจกรรมหลักสูตร “Workshop” สำหรับเรื่อง เปิดดำเนินการ 04 มิถุนายน 2561

กิจกรรมหลักสูตร “Workshop” สำหรับเรื่อง เปิดดำเนินการ

สัมมนาเรื่อง "วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ" 04 มิถุนายน 2561

สัมมนาเรื่อง "วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ"

"สิทธิประโยชน์ BOI ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง" 23 มกราคม 2561

"สิทธิประโยชน์ BOI ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนในภาคใต้ตอนล่าง"

สัมมนา เรื่อง "วิธีปฏิบัติการขอเปิดดำเนินการ" 14 กุมภาพันธ์ 2561

สัมมนา เรื่อง "วิธีปฏิบัติการขอเปิดดำเนินการ"

สัมมนา “ บีโอไอไขปัญหาแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ” 14 ธันวาคม 2560

สัมมนา “ บีโอไอไขปัญหาแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ”

สัมมนา เรื่อง "เชื่อมโยงบริการ IC ในยุคดิจิทัล ด้วยระบบงานเครื่องจักรและวัตถุดิบออนไลน์" 24 ตุลาคม 2560

Data is empty

หน้า 12 / 14