ข่าวกิจกรรมและสัมมนา

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระเบียบและวิธีปฏิบัติการใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์” 22 กุมภาพันธ์ 2567

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระเบียบและวิธีปฏิบัติการใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์”

ผทภ.5 ประชุมหารือความร่วมมือ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการ BOI CSR Matching และแลกเปลี่ยน พร้อมนำเสนองานวิจัยพร้อมใช้ที่จะไปช่วยขับเคลื่อนชุมชนและสังคมในพื้นที่ต่อไปร่วมกัน 20 กุมภาพันธ์ 2567

ประชุมหารือความร่วมมือ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการ BOI CSR Matching และแลกเปลี่ยน พร้อมนำเสนองานวิจัยพร้อมใช้ที่จะไปช่วยขับเคลื่อนชุมชนและสังคมในพื้นที่ต่อไปร่วมกัน

ผทภ.5 รับเชิญจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาร่วมการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน 15 กุมภาพันธ์ 2567

รับเชิญจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาร่วมการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน

รับเชิญจากโรงพยาบาลหาดใหญ่เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม” 14 กุมภาพันธ์ 2567

รับเชิญจากโรงพยาบาลหาดใหญ่เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม”

สัมมนาออนไลน์“วิธีปฏิบัติด้านบัญชีและการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” 18 มกราคม 2567

สัมมนาออนไลน์“วิธีปฏิบัติด้านบัญชีและการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน”

มหกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษาระหว่างประเทศ คาบสมุทรมลายูภาคใต้ อนุภูมิภาคไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์ 01 ธันวาคม 2566

มหกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษาระหว่างประเทศ คาบสมุทรมลายูภาคใต้ อนุภูมิภาคไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์

หน้า 2 / 14