ข่าวกิจกรรมและสัมมนา

สัมมนา เรื่อง “ได้รับบัตรส่งเสริมแล้ว ควรเริ่มต้นอย่างไร” 30 สิงหาคม 2566

สัมมนา เรื่อง “ได้รับบัตรส่งเสริมแล้ว ควรเริ่มต้นอย่างไร”

สัมมนา workshop เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” 26 กรกฎาคม 2566

สัมมนา workshop เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน”

เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566” (สัญจร) จังหวัดปัตตานี 14 กรกฎาคม 2566

เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566” (สัญจร) จังหวัดปัตตานี

โครงการอบรม workshop เรื่อง “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” 25 พฤษภาคม 2566

โครงการอบรม workshop เรื่อง “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน”

บีโอไอสงขลาเข้าร่วมและออกบูธในงาน “เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SME ปี 2566” สัญจร 18 จังหวัด 26 เมษายน 2566

บีโอไอสงขลาเข้าร่วมและออกบูธในงาน “เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SME ปี 2566” สัญจร 18 จังหวัด

อบรม workshop เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ข้อควรระวัง!! การขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร แก้ไขบัญชีรายการเครื่องจักร ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ eMT Online 20 เมษายน 2566

อบรม workshop เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ข้อควรระวัง!! การขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร แก้ไขบัญชีรายการเครื่องจักร ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ eMT Online

หน้า 1 / 12