ข่าวกิจกรรมและสัมมนา

สัมมนาออนไลน์“วิธีปฏิบัติด้านบัญชีและการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” 18 มกราคม 2567

สัมมนาออนไลน์“วิธีปฏิบัติด้านบัญชีและการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน”

มหกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษาระหว่างประเทศ คาบสมุทรมลายูภาคใต้ อนุภูมิภาคไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์ 01 ธันวาคม 2566

มหกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษาระหว่างประเทศ คาบสมุทรมลายูภาคใต้ อนุภูมิภาคไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์

สัมมนาออนไลน์เรื่อง “เทคนิคการขอเปิดดำเนินการตามมาตรการพิเศษต่าง ๆ” 30 พฤศจิกายน 2566

สัมมนาออนไลน์เรื่อง “เทคนิคการขอเปิดดำเนินการตามมาตรการพิเศษต่าง ๆ” ผ่านโปรแกรม Zoom

สัมมนา เรื่อง “ได้รับบัตรส่งเสริมแล้ว ควรเริ่มต้นอย่างไร” 30 สิงหาคม 2566

สัมมนา เรื่อง “ได้รับบัตรส่งเสริมแล้ว ควรเริ่มต้นอย่างไร”

สัมมนา workshop เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” 26 กรกฎาคม 2566

สัมมนา workshop เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน”

เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566” (สัญจร) จังหวัดปัตตานี 14 กรกฎาคม 2566

เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566” (สัญจร) จังหวัดปัตตานี

หน้า 3 / 14