ข่าวกิจกรรมและสัมมนา

สัมมนา เรื่อง “วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการขอเปิดดำเนินการ" 19 ธันวาคม 2559

สัมมนา เรื่อง “วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการขอเปิดดำเนินการ"

กิจกรรม "พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายแก่ SMEs ภาคใต้ตอนล่าง" 11 มกราคม 2559

กิจกรรม "พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายแก่ SMEs ภาคใต้ตอนล่าง"

สัมมนา เรื่อง “วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการขอเปิดดำเนินการ” 24 ธันวาคม 2558

วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการขอเปิดดำเนินการ

สัมมนา เรื่อง “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ” 20 พฤศจิกายน 2558

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ 19 พฤศจิกายน 2558

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและวัตถุดิบ

สัมมนา "การแก้ไขโครงการและสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน" 20 เมษายน 2558

สัมมนา "การแก้ไขโครงการและสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน" วันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

หน้า 9 / 10