ข่าวกิจกรรมและสัมมนา

กิจกรรมหลักสูตร “Workshop” สำหรับเรื่อง วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ 02 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมหลักสูตร “Workshop” สำหรับเรื่อง วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ

ต้อนรับคณะนักลงทุนจากประเทศมาเลเซีย 18 ตุลาคม 2561

ต้อนรับคณะนักลงทุนจากประเทศมาเลเซีย

สัมมนาเรื่อง "ข้อควรรู้และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิภาษีเงินได้นิติบุคคล (e-Tax)และการขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน" 07 กันยายน 2561

สัมมนาเรื่อง "ข้อควรรู้และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิภาษีเงินได้นิติบุคคล (e-Tax)และการขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน"

กิจกรรมโครงการ "ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนและพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)" เส้นทาง สงขลา - สมุทรปราการ – ฉะเชิงเทรา – ชลบุรี ระหว่างวันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561

กิจกรรมโครงการ "ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนและพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)" เส้นทาง สงขลา - สมุทรปราการ – ฉะเชิงเทรา – ชลบุรี ระหว่างวันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2561

กิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศ เส้นทาง กรุงเทพฯ- บุรีรัมย์ – สุรินทร์ – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 3 – 6 กรกฏาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศ เส้นทาง กรุงเทพฯ- บุรีรัมย์ – สุรินทร์ – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 3 – 6 กรกฏาคม 2561

กิจกรรมหลักสูตร “Workshop” สำหรับเรื่อง เปิดดำเนินการ 04 มิถุนายน 2561

กิจกรรมหลักสูตร “Workshop” สำหรับเรื่อง เปิดดำเนินการ

หน้า 9 / 12