ข่าวกิจกรรมและสัมมนา

สัมมนา “ บีโอไอไขปัญหาแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ” 14 ธันวาคม 2560

สัมมนา “ บีโอไอไขปัญหาแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ”

สัมมนา เรื่อง "เชื่อมโยงบริการ IC ในยุคดิจิทัล ด้วยระบบงานเครื่องจักรและวัตถุดิบออนไลน์" 24 ตุลาคม 2560

Data is empty

นำผู้ประกอบการดูงาน สงขลา - กรุงเทพฯ - ข่อนแก่น - หนองคาย - อุดรธานี ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2560 28 กุมภาพันธ์ 2560

นำผู้ประกอบการดูงาน สงขลา - กรุงเทพฯ - ข่อนแก่น - หนองคาย - อุดรธานี ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2560

สัมมนา เรื่อง “วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการขอเปิดดำเนินการ" 19 ธันวาคม 2559

สัมมนา เรื่อง “วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการขอเปิดดำเนินการ"

กิจกรรม "พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายแก่ SMEs ภาคใต้ตอนล่าง" 11 มกราคม 2559

กิจกรรม "พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายแก่ SMEs ภาคใต้ตอนล่าง"

สัมมนา เรื่อง “วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการขอเปิดดำเนินการ” 24 ธันวาคม 2558

วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการขอเปิดดำเนินการ

หน้า 11 / 12