ข่าวกิจกรรมและสัมมนา

กิจกรรมสัมมนาเรื่อง "มาตราการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง" 14 มีนาคม 2562

กิจกรรมสัมมนาเรื่อง "มาตราการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง"

กิจกรรมสร้างเครือข่ายและชักจูงการลงทุนในต่างประเทศอุตสาหกรรมอาหารและ Bio & Medical Industries” ระหว่างวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2562 ณ กรุงโตเกียว และนครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น 08 มีนาคม 2562

กิจกรรมสร้างเครือข่ายและชักจูงการลงทุนในต่างประเทศอุตสาหกรรมอาหารและ Bio & Medical Industries” ระหว่างวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2562 ณ กรุงโตเกียว และนครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

กิจกรรมหลักสูตร “Workshop” สำหรับเรื่อง วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ 21 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมหลักสูตร “Workshop” สำหรับเรื่อง วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ

กิจกรรม “โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายแก่ SMEs ไทย” เส้นทาง สงขลา – เชียงใหม่ - ลำพูน – สงขลา 24 ธันวาคม 2561

กิจกรรม “โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายแก่ SMEs ไทย” เส้นทาง สงขลา – เชียงใหม่ - ลำพูน – สงขลา

กิจกรรมหลักสูตร workshop "วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร" (Electronic Machine Tracking : eMT) 14 ธันวาคม 2561

กิจกรรมหลักสูตร workshop "วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร" (Electronic Machine Tracking : eMT)

กิจกรรมศึกษาลู่ทางการลงทุนประเทศมาเลเซีย 20 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมศึกษาลู่ทางการลงทุนประเทศมาเลเซีย

หน้า 6 / 10