ข่าวกิจกรรมและสัมมนา

ต้อนรับและให้คำปรึกษา นักลงทุนในพื้นที่ 19 พฤศจิกายน 2562

ต้อนรับและให้คำปรึกษา นักลงทุนในพื้นที่

กิจกรรมสัมมนา workshop เชิงปฏิบัติการเรื่อง "วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร" (Electronic Machine Tracking : eMT online) 14 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมสัมมนา workshop เชิงปฏิบัติการเรื่อง "วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร" (Electronic Machine Tracking : eMT online)

กิจกรรม “ไขปัญหาระบบงานสิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ” 27 กันยายน 2562

กิจกรรม “ไขปัญหาระบบงานสิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ”

ประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการการให้สินเชื่อ Soft Loan ครั้งที่ 2 12 กันยายน 2562

ประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการการให้สินเชื่อ Soft Loan ครั้งที่ 2

สัมมนาหัวข้อ "การขับเคลื่อนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) 05 กันยายน 2562

สัมมนาหัวข้อ "การขับเคลื่อนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS)

สัมมนาเรื่อง “แนวทางปฏิบัติ ระบบงาน Single Window for Visa and Work Permit” 03 กันยายน 2562

สัมมนาเรื่อง “แนวทางปฏิบัติ ระบบงาน Single Window for Visa and Work Permit”

หน้า 8 / 14